W sezonie wiosenno-letnim 2020 – kontynuujemy szkolenia dla 
początkujących nartorolkarzy, lecz tylko podczas weekendów. Miejsce spotkań uzależniamy od warunków pogodowych i poziomu zaawansowania naszych uczniów.

 • Wariant IDobroszyce (ul.Wrocławska 53 – teren firmy Stasiak Converting) – godziny 10:00 – 15:00 (spotykamy się po uprzednim telefonicznym zarezerwowaniu swojego udziału w grupie szkoleniowej).

Struktura zajęć:

 • Omówienie zasad bezpieczeństwa i współpracy ćwiczących z trenerem,
 • Pokaz metodyczny podstawowych ewolucji technicznych,
 • Nauka podstaw:  jazda na wprost techniką łyżwową, zwroty, zmiany kierunku jazdy przestępowaniem,
 • Ćwiczenie w terenie na przygotowanych torach jazdy – video-coaching,
 • Omówienie efektów szkolenia i prezentacja nagrania video ze zrealizowanej lekcji.
 • Wariant IIdrogi asfaltowe (do wyboru – pas drogi równoległej do S8, początek przy wiadukcie w Jenkowicach lub leśna droga asfaltowa w Bartkowie, początek przy leśniczówce)

Struktura zajęć:

 • Omówienie zasad bezpieczeństwa i współpracy ćwiczących z trenerem
 • Prezentacja trasy spacerowej i treści zajęć zaplanowanych w terenie,
 • Ćwiczenie terenowe polegające na doskonaleniu wybranych technik nartorolkowych – videocoaching,
 • Omówienie efektów szkolenia i prezentacja nagrania video ze zrealizowanej lekcji.

Liczebność grupy: 3 osoby (według kolejności zgłoszeń)

Struktura zajęć:

 • Omówienie zasad bezpieczeństwa i współpracy ćwiczących z trenerem,
 • Prezentacja sprzętu narto rolkowego i podstawowych ewolucji technicznych (prezentacja w Sali szkoleniowej),
 • Ćwiczenia praktyczne – bezkrok, krok łyżwowy, ćwiczenia koordynacyjne,
 • Omówienie efektów szkolenia i prezentacja nagrania video ze zrealizowanej lekcji.

UWAGA: rezerwacja miejsca we wszystkich zajęciach „S&R” według kolejności zgłoszeń poprzez naszą stronę (formularz kontaktowy) lub telefonicznie – kontakt.

Wszystkich uczestników szkolenia obowiązuje regulamin SKI&ROLL:

REGULAMIN „SKI&ROLL”

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach nartorolkowych organizowanych przez SKI&ROLL jest akceptacja niniejszego regulaminu. Dokonanie rezerwacji terminu zajęć, a w następstwie tego wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niżej wymienionych punktów regulaminu.
 2. SKI&ROLL może odmówić prowadzenia zajęć, gdy uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Ubieganie się o udział w zajęciach jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik nie posiada przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 4. Jedna lekcja trwa 55 minut, 2 lekcje 110 minut, 3 lekcje 165 minut.
 5. SKI&ROLL nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje oraz ich następstwa powstałe w czasie lekcji.  Uczestnik zajęć przyjmuje ten warunek poprzez pisemne zrzeczenia się z jakichkolwiek roszczeń wobec SKI&ROLL, na podstawie oświadczenia złożonego przed lekcją. Niezależnie od tego, każdy uczestnik zajęć powinien wyposażyć się w odpowiedni strój, zwiększający ochronę ciała, tj:
 • Odzież sportową z długimi rękawami i nogawkami,
 • Kask chroniący głowę,
 • Nałokietniki i nakolanniki,
 • W przypadku braku wyżej wymienionego sprzętu zabezpieczającego, instruktor może wyrazić zgodę na uczestnictwo w zajęciach, przyjmując to jako ryzyko własne ćwiczącego.